Solar

Bij de aanleg van solarsystemen komt meer kijken dan het monteren van een aantal zonnepanelen op het dak. Om een perfect systeem te bouwen is ervaring, kennis en kunde nodig. Wanneer u die specialistische kennis niet of nauwelijks in huis heeft, biedt BrightTech uitkomst.

Zonnige vooruitzichten met zonne-energie

BrightTech is een professioneel adviesbureau met jarenlange ervaring, opgedaan in Duitsland. In dit buurland zijn ze veel verder met zonnestroomtechnieken dan in Nederland. Hun specialistische kennis ligt bij BrightTech voor het oprapen. Wie met ons in zee gaat adviseert solarklanten binnenkort alleen nog maar betrouwbare, rendabele systemen. Daarmee biedt BrightTech u zonnige vooruitzichten. Met BrightTech loopt uw bedrijf voorop in techniek en ontwikkeling van zonne-energie.

BrightTech als het gaat om:
  • Systeemontwerp
  • Opleveren en testen
  • Keuren en storingen oplossen
  • Monitoren systemen
  • Specifiek maatwerk