Keuring en storing

Uw klanten hebben veel baat bij een continu goed werkend systeem. Goed onderhoud is daarbij onontbeerlijk. Met BrightTech biedt u klanten de mogelijkheid van een onafhankelijk onderhouds- en/of inspectiecontract aan.

Voorkom gezeur achteraf

Zo’n contract voorkomt onverwachte en vervelende situaties voor u en uw klant. Denk aan klachten vlak voordat de garantietermijnen aflopen. Of plots opkomende twijfels bij uw klant over het correct functioneren van het door u geleverde  systeem. Met inspecties van BrightTech voorkomt u gezeur achteraf. Voor de kosten hoeft uw klant het niet te laten. Die vallen reuze mee. Vraag er naar!

Periodieke controle solarsyteem

Laat BrightTech de door u geleverde solarsysteem periodiek doormeten en beoordelen. Dan weet u vrijwel zeker dat u of uw klant niet voor onverwachte kosten komen te staan. Door gelijktijdig een prognoseberekening te maken weten u en uw klant ook direct of het system het aantal afgesproken kWh opbrengt.

Eindcontrole solarsysteem

BrightTech controleert ook of er geen defecten of montagefouten in de door u geleverde systemen zitten. Een langdurig defect kan grote financiële gevolgen hebben. Voor uw klant en voor u.

Tussentijdse controle solarsysteem

Nieuwe bouwprojecten, bomengroei etc. kunnen onverwacht zorgen voor schaduw op zonnepanelen. Dat betekent minder stroomopbrengst van de door u geplaatste solarsystemen. BrightTech berekent tijdig de consequenties en mogelijkheden en voorkomt dat u onterecht een schadeclaims aan uw broek krijgt.

Zet BrightTech aan het werk voor:
  • Prognoseberekening van bestaande systemen.
  • Doormeten van systemen en analyseren storingen.
  • Schaduwberekeningen.